Kilka słów o nas i naszych działaniach

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zadzwoń lub wyślij wiadomość. Dane kontaktowe znajdziesz na dole strony

Korzystamy z oprogramowania ZWCAD, dzięki czemu nasi uczniowie nabywają umiejętności tworzenia i czytania rysunku technicznego.

Nasze atuty

Czym możemy się szczycić?
Akademia CISCO

Akademia CISCO

W naszym Centrum prowadzimy Akademię CISCO, dzięki temu nasi podopieczni zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu konfigurowania i zarządzania sieciami komputerowymi na sprzęcie firmy CISCO.

Ośrodek szkolenia spawaczy

Ośrodek szkolenia spawaczy

Od wielu lat prowadzimy szkolenia z zakresu spawania we wszystkich metodach spawalniczych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz dobrze wyposażone stanowiska spawalnicze.

Certyfikaty

Certyfikaty

Posiadamy aktualne certyfikaty uprawniające do prowadzenia szkoleń spawalniczych i przeprowadzania egzaminów zawodowych w zawodach technik informatyk, technik elektronik oraz technik elektryk.

Bądź z nami w kontakcie

Nasza siedziba

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy  ul. Lisa 2  39-200 Dębica 

Zadzwoń lub napisz do nas

tel: +48 14 68 13 150
email: sekretariat@ckznr1.debica.pl
ePUAP: CKPDebica

Inspektor ochrony danych osobowych

Agnieszka Gazda email: inspektor.odo@onet.pl 

Skontaktuj się z nami

„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (powoływanego dalej: RODO) informujemy, że: 1. Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy, ul. Lisa 2, 39-200 Dębica. 3. Przetwarzamy dane osobowe, w szczególności na podstawie: wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w związku z wiążącą nas umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw można otrzymać bezpośrednio w toku realizacji spraw. 5.Masz prawo do: uzyskania dostępu do swoich danych, zażądania sprostowania swoich danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli przepisy prawa, na podstawie, których dane są przetwarzane, będą na to pozwalać. 6.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: inspektor.odo@onet.pl. 7.Wnioski w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych można złożyć: osobiście w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy, elektronicznie na adres: sekretariat@ckznr1.debica.pl. ...”
Skip to content