Projekty unijne

31.07.2021.

Kursy spawania TIG dla absolwentów szkół średnich

W lipcu w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy odbywały się szkolenie spawalnicze pn. „Spawacz spoinami pachwinowymi metodą TIG” przeznaczone dla absolwentów szkół średnich W kursach uczestniczyło łącznie 30 absolwentów. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy, Jan Czekaj oraz Mirosław Mazur.

5.11.2020

Kurs spawania TIG I stopień zakończony

W dniu 5 listopada 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dębicy zakończyło się szkolenie spawalnicze w metodzie TIG . W kursie uczestniczyło 13 osób. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy, Jan Czekaj oraz Mirosław Mazur.

14.12.2019

Kurs spawania TIG I stopień zakończony

W dniu 14 grudnia 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dębicy zakończyło się szkolenie spawalnicze w metodzie TIG . W kursie uczestniczyło 13 osób. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Kurs został zrealizowany w ramach Projektu „AKTYWNI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY!  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.2.1

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy, Jan Czekaj oraz Mirosław Mazur.

25.02.2019

Kurs spawania w metodzie TIG zakończony

W dniach od 11 stycznia do 25 lutego 2019 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy odbywało się szkolenie spawalnicze TIG spoinami pachwinowymi. W kursie uczestniczyło 12 osób mieszkańców powiatu dębickiego. Wszyscy kursanci pomyślnie zdali egzaminy końcowe i uzyskali uprawnienia certyfikowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zajęcia na kursie prowadzili panowie Sławomir Łakomy oraz Jan Czekaj.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego – kompleksowy program aktywizacji osób do
29 roku życia podkarpackim rynku pracy”, 
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

9.11.2018

Europejskie Dni Pracodawców 2018 „Popołudnie ze szkoleniami” w PUP Dębica

Europejskie Dni Pracodawców to przedsięwzięcie zainicjowane przez Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i Publicznymi Służbami Zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Powiatowy Urząd Pracy  w Dębicy włączając się po raz kolejny w tę inicjatywę zorganizował 8 listopada 2018 r. wydarzenie pn. Popołudnie  ze szkoleniami.

Celem tego wydarzenia była promocja szkoleń zawodowych wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy; osób pracujących chcących zmienić lub podwyższyć swoje kwalifikacje; młodzieży uczącej się w szkołach średnich. W ramach „Popołudnia ze szkoleniami” swoją ofertę szkoleniową zaprezentowało 11 instytucji szkoleniowych z województwa podkarpackiego. 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy reprezentowali panowie Jan Czekaj i Dariusz Ferenc, przedstawiając ofertę kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów spawania.

Skip to content