Historia placówki

Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy rozpoczęło swoją działalność 1 września 2000 r. decyzją władz powiatu dębickiego, warsztaty szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Dębicy zostały przekształcone w Centrum Kształcenia Praktycznego. Powstała placówka przejęła zadania oraz majątek z odrębnym zarządzaniem i finansowaniem.

Nadrzędnym jej celem i zadaniem było i jest kształcenie praktyczne. Organem prowadzącym Centrum jest Rada Powiatu w Dębicy, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje KO w Rzeszowie. Zgodnie ze swoim statutem Centrum realizuje szereg zadań związanych z kształceniem zawodowym. Początki powstania warsztatów szkolnych sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to przy Dębickich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Budynek, w którym obecnie znajduj się placówka został oddany do użytku w 1990r.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w znacznym stopniu zmieniły się preferencje młodzieży przy wybieraniu szkoły ponadpodstawowej. Ta sytuacja zadecydowała o powstaniu Centrum Kształcenia Praktycznego.

Od 2007 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy jest ośrodkiem szkolenia i egzaminowania spawaczy certyfikowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

W roku 2019 w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty placówka nasza zmieniła nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego Nr1 w Dębicy. Od 1 września 2005 r. funkcję dyrektora Centrum pełni pan Jacek Ochab.

Skip to content