Akademia CISCO

Lokalna Akademia CISCO przy Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy

W ramach akademii  CISCO przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy funkcjonują dwie ścieżki kształcenia: IT Essentials PC Hardware and Software oraz CCNA Routing and Switching.

Kursy CISCO zostały przygotowane tak, aby wprowadzić słuchaczy w świat informatyki i przygotować ich do pracy lub kontynuowania edukacji oraz do zdobycia globalnie rozpoznawanych certyfikacji informatycznych. Każdy kurs obejmuje materiały e-learningowe, zajęcia z instruktorem, testy online, laboratoria i zajęcia praktyczne oraz narzędzia wirtualne ułatwiające zdobywanie kompetencji.

Kurs IT Essentials PC Hardware and Software

IT Essentials obejmuje podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. technik informatyk.

Dodatkowo program zawiera materiały dydaktyczne:

  •  zestaw komputerowych lekcji multimedialnych dostarczany przez Cisco Systems, Inc. jako część Programu Cisco Networking Academy w Akademiach Cisco;
  •  Portal Cisco Networking Academy Management System (CNAMS) – portal e-learningowy przygotowany przez Cisco Systems, Inc. przygotowany do wsparcia nauczania w ramach programu Cisco Networking Academy.

Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, elearning oraz symulatory.

Kurs CCNA Routing and Switching

CCNA Routing and Switching zapewnia kompleksowe rozumienie konceptów sieciowych i gwarantuje zdobycie odpowiednich umiejętności w zakresie aplikacji, protokołów i serwisów. Kurs CCNA Routing and Switching przygotowuje do aktualnych wymagań egzaminu certyfikacyjnego CCENT oraz CCNA. Kurs jest dostępny częściowo w języku polskim, a częściowo w języku angielskim.

Na kursie Cisco CCNA Routing and Switching słuchacze zdobywają kompleksową wiedzę na temat sieci i umiejętności z nimi związanych; począwszy od aplikacji sieciowych aż po protokoły i usługi świadczone dla tych aplikacji przez niższe warstwy sieci. Słuchacze najpierw zdobywają podstawową wiedzę o sieciach, a następnie przechodzą do bardziej złożonych modeli sieciowych – teoretycznych i biznesowych.

Kurs Cisco CCNA Routing and Switching przeznaczony jest dla uczniów i studentów pragnących zdobyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach w sektorze ICT lub dla tych, którzy chcą spełnić podstawowe wymogi na drodze do zdobycia bardziej specjalistycznych umiejętności teleinformatycznych. Cisco CCNA Routing and Switching obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z sieciami, od podstaw po zaawansowane aplikacje i usługi, a także umożliwia słuchaczom zdobycie wielu praktycznych doświadczeń i rozwinięcie umiejętności przydatnych w życiu zawodowym.

Na każdym kursie studenci korzystają z interaktywnych mediów, w celu zdobycia wiedzy o technologii, a także stosują tę wiedzę w praktyce i ćwiczą zdobyte umiejętności za pomocą serii praktycznych zadań opartych na symulacjach, a tym samym jeszcze skuteczniej przyswajają wiedzę.

Udział w kursach CISCO dla uczniów i słuchaczy realizujących zajęcia dydaktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy jest bezpłatny.

Zapisy do grup szkoleniowych kursów CISCO oraz ustalanie poszczególnych terminów odbywa się bezpośrednio u instruktora Cisco Networking Academy:

  • mgr Marcin Kalata – CISCO ITE certified instructor, CISCO CCNA certified instructor
Skip to content